grandbetting

Ceyhuni Mustafa AVCU

TOROS DAĞLARI

Başına örtüyü sarmış duruyor

Kışa hazır bekler Toros Dağları

Soğuğu bağrıma dostça vuruyor

Kışa hazır bekler Toros Dağları

 

Türlü güzellikte sergiler serer

Hakkı tanıtmakla murada erer

Görmeyen gözleri kınayıp yerer

Kışa hazır bekler Toros Dağları

 

Konya ve Antalya arası durur

Başı diktir amma uğramaz gurur

Hüzünler içinde yüzünde sürur

Kışa hazır bekler Toros Dağları

 

Bir tek soru ile sınavı bitmiş

Büyük imtihanı insana atmış

Türlü güzelliği bağrına katmış

Kışa hazır bekler Toros Dağları

 

Seyidin şehrini temaşadadır

Dünya denizinde yeşil adadır

Nefes alıp verir gür bir sedadır

Kışa hazır bekler Toros Dağları

 

CEYHUNİ telaşta onlar telaşsız

Nice canları var değildir ıssız

Konuşmaları var dilsiz ve başsız

Kışa hazır bekler Toros Dağları

 

07.12.2019

CEYHUNİ

(Mustafa AVCU)

 

 

Diğer Makaleler