grandbetting

Ceyhuni Mustafa AVCU

MUHTARIM

Seçildin köyüme hoşça gelmişsin

Neler yapacaksın söyle Muhtarım

Duydum kazanınca bolca gülmüşsün

Neler yapacaksın söyle Muhtarım

 

Bekliyor her sokak bin bir teselli

Ağlıyor yârenler gözleri selli

Hele bir seyret bak dertler hep belli

Neler yapacaksın söyle Muhtarım

 

Aczimi fakrımı dindirir misin?

Yönümü kıbleye döndürür müsün?

Ağlayanı hemen güldürür müsün?

Neler yapacaksın söyle Muhtarım

 

Bak işte dertlerim katlanıp gitmiş

Yürekler bin parça gözde yaş bitmiş

Bir değirmen dönmüş beni un etmiş

Neler yapacaksın söyle Muhtarım

 

Köyün seni bekler hele koş hele

Nice dertleri var gelmiyor dile

Bülbül feryattadır konmuyor güle

Neler yapacaksın söyle Muhtarım

 

CEYHUNİ de bekler seni köşede

Konuşursa değer ete, dişe de

Haydi, muhtarlığı güzel döşe de

Neler yapacaksın söyle Muhtarım

 

01.04.2019

CEYHUNİ

(Mustafa AVCU)

Diğer Makaleler