İLAHİYATÇI YAZAR B.ZEHRA KUBİLAY

Mehdi Beklerken Millet Çıktı

Toplumun genelinde var olan mehdi inancı ne yazık ki büyük oranda  din istismarının önünü açmakta . Dini ve ona inanları kurtaracağına inanılan mehdi kalıbına farklı zamanlarda farklı kişiler uygun görülmekte ve insanlar onun peşine takılmakta bir beis görülmemekte. Sonra ise mehdi makamına layık görülen kişinin sözleri emir telakki edilmekte ve harfiyen yerine getirilmeye çalışılmakta. Haramları helal yapsa bile vardır bir bildiği diye düşünülmekte ve uygulanmaktadır. Yoksa Allah’ın izin vermediği  şeyleri  bize şeriat kılmaya çalışanlar mı onlar (Şura-21). Ne yazık ki Allah’ın kitabından uzaklaşırsak kolayca kandırılırız kardeşim. Dönüş Ancak Allah’a ise ilk döneceğimizde ancak O’nun kitabı olsun. Böylece din adına dinle kandırılmayalım tekrar.

Kardeşlerim sorarım size dinimizin gerçekten  kurtarılmaya ihtiyacı olduğu doğru mu? Dinimizde bozulma , değer kaybetme mi söz konusu ki onu kurtarmamız gerek.  Bu din sahipsiz değil elbetdini indiren dinini koruyacak olanında kendisi olduğunu ifade etmiştir.  ( Hicr- 9).  Evini zalimlerden koruduğu gibi elbette dinini de koruyacaktır. Bu dinin yaratılmışlar içinden gelen bir kurtarıcıya ihtiyacı olmadığı gayet net .

Ama mutlaka kurtarmamız gereken bir şey var .İmanımız. İşte onu kurtaracak olanda koruyacak olanda bizden başkası değil. İmanın muhafazası ise Allaha olan yakınlıkla mümkündür.  Allaha yakınlık ise Kurana bağlılıkla oluşturulur . Dini Allahtan öğrenme gayretinde olan Kuran’a ,  Peygamber’e sırtını verenler elbet bir süper kahraman beklentisine girmeyecek ve alim gördüğü herkesi mehdiliğe yakıştırmayacaktır.

Kardeşim müslümanın , müslümandan başka dostu yoktur. Unutmamak gerek ki darbe girişimi gecesi seni koruyan yüceliğine inandığın hocan değildi . Seninle arasında mesafe olmayan kardeşlerin vardı ya yanında. İşte oydu . Yanı başında ölümü tenefüs ettiğinle seni kurtuluşun.  Ölüme beraber yürüyebildiğin kardeşinle kurtuluşun. O gece Rabbim din kardeşliğinin bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı bize. Bizi gruplara ayıran hoca efendilere! değil de bir parçanın bütünü olduğumuz kardeşlerimize dönmemiz gerek. Mehdiye değil millete sarılmakta kurtuluş.

Kardeşlerim insanların hayır adına bizi çağırdıkları şeylere dikkat edelim . Kendi güçleri için bizi kullanmalarına izin vermeyelim. Kendilerini bizimle güçlü hissetmelerine fırsat vermeyelim. Yoksa kendi güç iktidarları için bizi kullandıklarını ancak her şey bittikten sonra anlarız. Unutmayalım hesap tek kişilik Peygamber dışında peşinden gidilen kişiler bizi kurtaramaz. İtimadımız yalnız Allah’a ve Resulüne olsun . Sırtımızı da sadece  bizden olan ,içinizden olan kardeşlerinize dayayalım.

Diyeceğim o ki sevgide aşırıya gitmeyin . Ne hocanızı, ne başkanınızı fazla yüceltmeyin.  Yüce olan ancak Allahtır . Ve bağlanacağınız önce Kuran ve Sünnet  sonra kardeşleriniz olsun. İmanımız ile ümmeti kurtarmamız ancak birlik olmakla mümkün. Gruplaşma , ötekileşme ile değil. Ve kardeşleriniz asla yalnızlığa itmeyin. Bölünmeye sebebiyet verenlere cevabını verin ancak samimi kardeşlerinizi üzmeyin. Ne vatanımızı ne dinimizi ne de birliğimizi böldürmeyelim.

Diğer Makaleler