grandbetting

Ümmühan DÜNDAR

DİRİLİŞİN MUŞTUSU

Ey kutlu dirilişin asrına erişmeye çabalayan vazifeli yürekler,

Bu meşakkatli diriliş muştusuna ulaşmak, bağrında Anadolu taşıyan her gönlün gayesi. Hakikat mührünü taşıyan her sinenin mefkûresi. Dirilişe giden her lahzayı ilmek ilmek örerek tarihî bir adanmışlığa ilerlemek mazlum lisanların dile gelmesine vesile belki. Kökü mâzide, dalı âtide bekleyen bu koca çınarın ayağa kalkması yetim parelerin umuduna tebessüm katık etmekte.

 “ ‘Allah buyruğunu ve Resul(sav) emrini kalbinin ve kasanın kapısına kazımadıkça serbest nefes bile alamazsın!’ ihtarını edecek..” bir gençlik, ecdat emanetini göğsünde bir nişane olarak taşımakla vazifeli.

‘En kesif orduların’ ruhumuza prangalar geçirme hülyasına dalması beyhudedir. Lakin özünde kızıl elma rayihasını muhafaza eden sineleri, sömürgeleştirme tahayyülünden de vazgeçmiş değiller. Diriliş şairinin ‘Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır’ mısrasınamukâbil benlik ülkemizin anahtarını almak için bir serap düşlemektedirler.

 ‘Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna?’, muamma. Gençliğe düşen vazife akıncının bıraktığı diriliş yolunda hakikati bulmaktır. İliklerine kadar ay-yıldızı işleyen yüreklerin düşlediği arzu, mahiyetinde sakladığı ülküdür. ‘Mukaddes emaneti ne yaptınız?diyemeydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik’, merhale merhale kuşandığı emanetin hesabını bırakır mı? Nefesinde demlediği, heybesinde yoğurduğu şiârının yağmalanmasına razı mı olur sanırlar?!

            Ey râm olduğu yolun sevdasında kalan Âsım’ın nesli,

‘Toparlanın, gitmiyoruz!’ çağrısına binaen, göğüslediğimiz mukaddes coğrafyanın mihengini yüreğimize oturtmak gerek. Âkif’în ‘Sen ki a’sara gömülsen taşacaksın’ dediği şehadet tütsüsüne bürünen ecdat mirasının muhafızlığına bürünmek gayemiz olmalı. Üstadın filizlenmesini umut ettiği ‘Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençliğin’, kutlu sancağa sancaktarlık etmesi arzumuz olmalı.

 Hâsılı ‘Bizimdir ufukta büyüyen yollar/ Bizimdir diriliş bekleyen yıllar’ nidasıyla beklenenin beklendiği şu vakitte, hakikat muştusu için arşınlamak gerek diriliş yollarını.

NOT: Tırnak içinde verilen ifadeler Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nurullah Genç ve İsmet Özel’in dizelerinde geçmektedir.

  Ümmühan DÜNDAR

Diğer Makaleler