Ceyhuni Mustafa AVCU

BİZİM RAMAZAN

Kapımı sallıyor tatlı bir rüzgâr

Gelen rahmet ayı Bizim Ramazan

Karşıdan seyreder bîvefa ağyar

Gelen rahmet ayı Bizim Ramazan

 

Tutarız orucu, okuruz Kur’an

Gönüller şâd olur gül açar viran

Ne bilsin bu hali bilmez zâhirân

Gelen rahmet ayı Bizim Ramazan

 

Her kula açıktır bu mutfak elbet

Ey nefsim, yürü gel sen de iç şerbet!

Sahur bir nurlu hâl başlıyor niyet

Gelen rahmet ayı Bizim Ramazan

 

Sevabı sınırsız ibadet oruç

Kalbim durmayasın var göğe huruç

Bir ucu rahmettir mağfiret bir uç

Gelen rahmet ayı Bizim Ramazan

 

Yine bu sene de erdik ereriz

Belki gül bahçeye girdik, gireriz

Rabbim razı olur devran süreriz

Gelen rahmet ayı Bizim Ramazan

 

CEYHUNİrahmetler yağdı yağacak

Buyur edenlere doğru ağacak

Sevgisi kalplere ümit sağacak

Gelen rahmet ayı Bizim Ramazan

 

04.05.2019

CEYHUNİ

(Mustafa AVCU)

 

 

Diğer Makaleler