grandbetting

Ceyhuni Mustafa AVCU

KAYNIYOR BİR KAZAN

Yılbaşı geliyor herkes telaşta

Vücudun üstünde baş deli deli

Kaynıyor bir kazan itler dalaşta

Köpükler çok coşkun aş deli deli

 

Filmler çevrildi üç beş deliyle

Hayat katledildi insan eliyle

Gözler görmez oldu namert külüyle

Dağ yerinden oynar taş deli deli

 

Selleri dünyanın arkı almadı

Dalgıçlar denize korktu dalmadı

Dost ile düşmanın farkı kalmadı

Gözlerin üstünde kaş deli deli

 

Yuvasından çıkmış yuva arıyor

Gözleri fal taşı göğü tarıyor

Kırık kanadını düşman sarıyor

Şaşkınlık içinde kuş deli deli

 

Dünya can çekişir görür görenler

Çoğaldı her yerde bolca örenler

Kaybolup gitti de çoğu erenler

Yürekler buz tuttu kış deli deli

 

Köroğlu gideli bolu dağından

Ayvazda ayrıldı kendi bağından

Sitemler okunur dost dudağından

CEYHUNİ bu işe şaş deli deli

 

29.12.2019

CEYHUNİ

(Mustafa AVCU)

Diğer Makaleler